Här finns länkar till databaser, rapporter, webinarier och annat som kan vara ett stöd i bevakning av pandemin.

Bra-att-ha-resurser för granskning av Covid-19

Fact-checking om Covid-19

Rapporter och studier om infodemin

Pandemic Populism: Facebook Pages of Alternative News Media and the Corona Crisis – A Computational Content Analysis. Forskare vid Muenster University, Tyskland, har analyserat alternativa, tyska mediers rapportering om Covid-19 i början av 2020. De identifierar något som de kallar för pandemipopulism i det analyserade materialet. Pandemipopulism innebär bland annat en ideologiskt driven och motsägelsefull rapportering med tydliga drag av att skapa förvirring och måla upp en hotbild.

Coronavirus Coverage by State-Backed English-Language News Sources. Forskare vid University of Oxford, Storbritannien, har analyserat coronarapporteringen av regeringsstyrda, engelskspråkiga nyhetssajter i Kina, Iran, Turkiet och Ryssland. Studien omfattar publiceringar. Forskarna har bland annat identifierat några dominerade narrativ, som till exempel hyllning av det egna landets regim. De har också fördjupat sig i den stora spridning material från de här regimstyrda sajterna har fått i sociala medier.

Types, sources, and claims of COVID-19 misinformation. En studie av Reuters Institute. I studien har 225 faktakollade publiceringar med coronarelaterad misinformation analyserats. Materialet har publicerats under januari, februari och mars 2020. Forskarna kommer bland annat fram till att engelskspråkiga faktakollar har ökat med 900 (!) procent under den aktuella perioden. De mesta av felaktigheterna (ungefär sex av tio) handlade om desinformation, alltså innehöll något som var sant men sedan vridits till på olika sätt. Knappt fyra av tio publiceringar var så kallade “fake news”, alltså helt påhittat. I studien tittas också på en del kända personers spridning av information.

Globala Institute for Strategic Dialogue, ISD, publicerar regelbundet rapporter med sina analyser om infodemin. I den här, med publiceringsdatum den 27 mars 20202, beskrivs bland annat de vanligast förekommande konspirationsteorierna. I en rapport från den 9 april redogörs för hur extremhögern använder pandemin för sina syften.

Myndigheter/institutioner

Andra resurser för bevakning av Covid-19

Stora Länksamlingen Här är länkar till alla verktyg, databaser med mera som finns på Faktajouren samlade.