#SWEFACTCHECK

Det publiceras ständigt högkvalitativa faktgranskningar. Här samlar Faktajouren faktakollar som på olika sätt berör Sverige. Listan uppdateras kontinuerligt.

Två år gammal svensk nyhet återbrukad i Danmark

En två år gammal svensk publicering om korv med piller i ute i naturen har delats flera tusen gånger på sociala medier i Danmark. Det här berättar danska Tjeckdet. Det är nyheder24 som skrev att det hade lagts ut korv med piller i ute i naturen i syfte att förgifta hundar. Men tillhörande bilder och en större del av texten var densamma som i en svensk publicering 2018. Tjeckdet kategoriserar publiceringen som missvisande då det varken framgår att det handlar om Sverige eller att händelsen ligger långt bak i tiden. LÄNK >

Nej, den svenska regeringen har inte gett sig själv samma extraordinära befogenheter som Ungerns premiärminister

Nej, den svenska regeringen har inte gett sig själv samma extraordinära befogenheter som Ungerns premiärminister har gjort med anledning av coronapandemin. Detta visar en fact-check gjord av italienska fact-checkingorganisationen Pagella Politica. Bakgrunden till fact-checken var ett uttalande av den italienska politikern Giorgia Meloni. Pagella Politica kommer bland annat fram till att Orbán har ett betydligt större handlingsområde än den svenska regeringen och de nya befogenheter som svenska regeringen har är strikt begränsade till att mildra effekterna av smittspridning och är tidsbegränsade. LÄNK >

Nja, det är svårt att slå fast att spridningen av Covid-19 är lägre i Skåne

Nja, det är svårt att slå fast att spridningen av Covid-19 är lägre i Skåne än i området kring danska huvudstaden Köpenhamn. Detta kommer danska Tjeckdet fram till i sin granskning som har gjorts med anledning av diskussionen kring reserestriktioner orsakade av pandemin. LÄNK >

Nej, Sverige har inte lägre dödstal i Covid-19 än Tyskland

Tyska fact-checkingorganisationen Corrective har fångat upp rykten på sociala medier gällande Sveriges dödstal. Det handlar om påståenden om att Sverige har lägre dödstal i Covid-19 än Tyskland, trots mildare restriktioner. Detta var vid tidpunkten för publicering, i början av maj 2020, felaktigt då Sverige hade fler döda relativt sett än Tyskland. LÄNK >

Nej, Sverige har inte vägrat att ta upp kampen mot coronapandemin

I en artikel i tidningen Haqqin, Azerbajdzjan, påstås det att bland annat Sverige inte har vidtagit några åtgärder för att stoppa pandemin och att det finns svenska forskare som säger att viruset inte existerar. Detta stämmer inte har Factcheck i Kazakstan kommit fram till. LÄNK >

Nej, Greta Thunberg har inte uppmanat kineser att sluta äta med pinnar

I ett privat Facebookinlägg som har fått stor spridning i Norge påstås att svenska klimataktivisten Greta Thunberg har uppmanat kineser att sluta äta med pinnar för att rädda träd. Norska Faktisk har gjort en grundlig genomgång för att ta reda på ursprunget till det som Greta Thunberg påstås ha sagt utan att hitta några belägg för det. Däremot har de sett att samma text har skrivits i inlägg i olika länder, och sedan delats/spridits av konton som ser ut att vara falska och eller automatiserade (botar).

Länk till artikeln >

Nej, svenska ”oligarker” har inte vägrat karantän

Ryska tidningen fondsk.ru publicerade i slutet av mars en artikel som bland annat berättade att svenska ”oligarker” tillsammans med myndigheterna har kommit överens om hur arbetet med att stoppa coronasmittan ska hanteras för att skydda oligarkernas ekonomiska intressen. East StratCom har faktakollat artikeln och kommit fram till att detta inte stämmer och att det handlar om delar av en konspirationsteori som går ut på att svenska myndigheter nonchalerar smittan. East StratCom påpekar att Sverige har infört flera restriktioner som bland annat förbud mot större folksamlingar, reserestriktioner och för gymnasie- och universitetsstuderande är enbart distansstudier tillåtna.

Länk till artikeln >

Icke tillförlitligt virustest på nätet

Danska Tjeckdet har faktakollat en grafik med sjukdomssymptom som också har fått stor spridning i Sverige. Grafiken ska ge hjälpa att skilja på Covid-19, vanlig influensa och förkylning. Men ett sådant enkelt lekmannatest är inte tillförlitligt. Enda sättet att säkert veta om det handlar om Covid-19 är att testa sig.

Länk till artikeln >

Desinformation kring Covid-19

Det sprids mycket desinformation om coronaviruset i olika ryska kanaler. EUvsDisinfo har gjort en genomgång av påståenden om bland annat Covid-19 som biologiskt vapen och läkemedelindustrins inblandning i spridandet.

Länk till artikeln >

Nej, det ger inte tio års fängelse vid demonstrationer utan tillstånd i Sverige

EUvsDisinfo har faktakollat ett påstående med sin grund i ryska nyhetsbyrån Tass som gäller straff vid demonstrationer. Enligt det falska påståendet kan det ge upp till tio års fängelse att delta i demonstrationer/folksamlingar med fler än tolv personer utan tillstånd i Sverige. Detta stämmer inte. Att delta i demonstrationer som inte har tillstånd är inte straffbart, att arrangera demonstrationer där det krävs tillstånd utan att ha detta kan ge fängelse i max sex månader.

Länk till artikeln >