Europa

EU vs Disinfo
EU skapade upp ett center som arbetar med att granska desinformation 2015. Centret hanterar framförallt desinformation från Ryssland. Centret arbetar också med att utbilda och träna personer som arbetar på EU:s olika institutioner, medlemsstaternas regeringsmedlemmar, journalister och forskare samt ordnar konferenser. Publicerar granskningar på sin sajt regelbundet. Alla deras tidigare granskningar finns i en databas med bra sökfunktioner.

Faktiskt.se, Sverige
SVT, Sveriges Radio, DN, KIT och Svenska Dagbladets gemensamma faktagranskande satsning. Granskningarna görs och publiceras av de enskilda redaktionerna och publiceras också på en gemensam sajt. Granskar både påståenden och sådant som har blivit viralt, tipsen kommer både från publiken och kollegor på de olika redaktionerna. Finansieras delvis av Vinnova. Detta projekt avslutades vid årsskiftet 2018/2019.

Viralgranskaren, Sverige
Tidningen Metros prisbelönta faktagranskande redaktion som framförallt granskar sådant som får stor spridning på nätet. Arbetar mest med tips från läsekretsen.

Faktabaari, Finland
Ett självständigt initiativ som finansieras via donationer, utmärkelser, volontärarbete med mera. Granskar framförallt politikers påståenden.

BBC Reality Check, Storbritannien
Storbritanniens Public Service-bolags projekt som gör faktakollar inom de flesta områden, mycket av det som publiceras här är traditionell journalistik där det vänds och vrids på ett ämne eller en företeelse mer än i vanliga publiceringar.

Full fact, Storbritannien
Ett fristående fact-checking center som granskar det mesta – påståenden, rykten, inlägg med stor spridning i sociala medier och så vidare. Materialet publiceras ofta som traditionella journalistiska granskningar.

Les Décodeurs, Frankrike
Franska tidningen Le Mondes faktagranskande avdelning. Faktagranskar det mesta och många av deras granskningar presenteras som kartläggningar.

Pagella Politica, Italien
Fristående organisation som då och då samarbetar med tidningar och tv. Granskar i stort sett bara politikers påstående.

Mimikama, Österrike
Ett privat institut som granskar sådant som sprids på Facebook, främst på tyska och nederländska.

Stop Fake News, Ukraina
Fristående organisation som främst granskar information om det pågående kriget samt politikers påståenden.

Faktisk
Detta är Norges faktagranskningsinitiativ, utformat som en ideell organisation med en oberoende redaktion för faktagranska samhällsdebatten i Norge. Flera medier är med och finansierar, liksom Sparebankstiftelsen.

Fact Check EU
Ett specialprojekt inför EU-valet där 19 mediehus från 13 länder gick samman för att göra faktakollar som varr relevanta i samband med EU-valet. Svenska Viralgranskaren ingick. Sajten är uppdelad i ämneskategorier och har en sökfunktion.

EUfactcheck
Ett samarbetsprojekt mellan närmare 20 universitet i Europa där journaliststudenter under handledning gjorde faktakollar som var relaterade till EU-valet. Linnéuniversitetet i Kalmar var enda svenska deltagande universitet.

USA

Poynter institute, USA
Beskriver sig som världsledande inom utbildning, innovation och resurser när det gäller faktagranskande journalistik. Administrerar det internationella nätverket för faktagranskare, IFCN.

Politifact, USA
En prisbelönt del av Poynters verksamhet som granskar politikers påståenden.

First Draft News, USA
Ett projekt vid Harvard University som framförallt arbetar med forskarmetoder för att bekämpa desinformation på internet.

Snopes, USA
Ett privat initiativ som startade redan 1994. Då handlade det mest om vandringssägner, nu granskar de framförallt rykten och desinformation.

Afrika

Africa Check
Afrikas första oberoende organisation för faktakontroll av offentliga personer och medier i Afrika. Har sitt kontor i Kenya.

ZimFact
Ett Fojo-projekt i Zimbabwe där journalister granskar påstående från makthavare, rykten och publiceringar som har blivit virala.

Asien

Boom, Indien
En sajt som gör både undersökande journalistik och fakta-kontroll av påståenden, rykten och annat. Sajten är en del av företaget Ping Digital Network.

Sydamerika

E-farsas, Brasilien
Granskar framförallt sådant som har blivit viralt, rykten och liknande. Startades och drivs av systemanalytikern Gilmar Henrique Lopes.